IPD (Investment Property Databank) is een wereldwijd werkend informatiebedrijf dat zich toelegt op het meten van bedrijfseconomische prestaties van vastgoedbedrijven (coöperaties) en het weergeven van de prestaties in benchmarks. Voor IPD verzorg ik sinds enkele jaren reportages en artikelen met (vooral) directieleden van woningbouwcoöperaties.