Disclaimer:

Het auteursrecht op deze website berust bij Ilse Kuiper. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maken inbreuk op intellectuele rechten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Ilse Kuiper heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.